Kategorier
Aktuelt

DrivBedre-bøkene bytter adresse

DrivBedre-pakken er en unik informasjonskilde for småbedrifter – et samarbeid mellom Otto Risanger og Paal Stavrum

Nå finner du DrivBedre-pakken på DrivBedre.no.

Dette har sammenheng med at DrivBedre AS overtar ansvaret for utgivelsene. Paal Stavrum, som har overtatt ansvaret for oppdatering av e-bøkene, eier selskapet.

Hvis du har kjøpt DrivBedrepakken 2020 før 30. desember 2020, kan du fortsatt logge inn her for å finne ordrer/kvitteringer og bøker.

Du kan også logge inn på DrivBedre.no med samme innloggingsinfo som her på Paalstavrum.no.

DrivBedre-pakken 2021 er under produksjon, og vil bli tilgjengelig kun på DrivBedre.no.

Alle eksisterende kunder vil bli varslet når den nye utgaven er klar.

Kategorier
Regnskap

Lønnstaker i eget AS eller næringsdrivende – hva er det smarteste?

EGET FIRMA, ARBEID, LØNN, NÆRING, SKATT, AVGIFT: Ofte kan det være vanskelig å finne ut av om en utbetaling skal være lønnsinntekt eller næringsinntekt for mottakeren. Det er et helt sett av regler som avgjør dette.

Vurdering av grensen mellom næringsvirksomhet og arbeid for lønn/annen arbeidsgodtgjørelse utenfor virksomhet, går som oftest på spørsmål om aktiviteten drives for skattyterens egen regning og risiko.

Kategorier
Biløkonomi

Låne bil og bruke i egen næring

ENKELTPERSONFORETAK, NÆRINGSDRIVENDE, EGET FIRMA, BIL, FRADRAG: En selvstendig næringsdrivende kan ofte være i den situasjon at den bilen som han eller hun bruker i driften av enkeltpersonforetaket ikke eies av den næringsdrivende selv.

Vi tenker her på bil som brukes mindre enn 6000 km årlig i denne næringen, og dermed uansett ikke er å regne som næringsbil/yrkesbil, og som følgelig gir fradrag etter km-sats.

MERK! Eieren av bilen kan i tilfeller som dette for eksempel være foreldre til den næringsdrivende, ektefellen, samboeren, en venn eller kjenning, eller for den saks skyld en forretningsforbindelse som låner bort bilen sin.

Her er skattereglene klare: Næringsdrivende som bruker andres bil til næringskjøring, har full fradragsrett per km for denne kjøringen på samme måte som om han eller hun eide bilen selv.

Kjørebok 2021 (trykte hefte, A5, hendig for bilens hanskerom) dokumenterer kjøring i yrke/næring. Gjør deg nytte av et godt tilbud.

Her har Paal fått kjøreboka i posten:

Kategorier
bedrift

Risiko er viktig i valget mellom enkeltpersonforetak og aksjeselskap

Graden av risiko er avgjørende for om du velger enkeltpersonforetak eller aksjeselskap når du skal starte en bedrift. Det er flere foretakstyper å velge mellom, men disse er de desidert mest populære.

Har du lav risiko, er enkeltpersonforetak et svært bra alternativ. Og det er nettopp slik mange selvstendig næringsdrivende driver sin virksomhet: De driver en levebrødsbedrift uten store investeringer og risiko.

Blir risikoen større (gjeld, ansettelser etc.), bør du velge aksjeselskap. (Eller du kan gå over til AS hvis virksomheten endrer seg i retning større risiko.)

Kategorier
bedrift

Enkeltpersonforetak og risiko en dårlig kombinasjon

Rekk opp handa hvis du kjenner igjen dette:

  • Du har startet opp din egen virksomhet som selvstendig næringsdrivende / enkeltpersonforetak (ENK) eller en annen type miniforetak, og vet hva du ønsker å tilby markedet.
  • Du arbeider gjerne lange dager for å skape et best mulig produkt.
  • Det er mye å forholde seg til: Du skal fylle ut de riktige skjemaene, ha kontroll på regnskapsføringa og bilagene, gjøre de riktige innkjøpene, svare på telefoner fra selgere.
  • Men først og fremst ønsker du å bruke tid på å levere et best mulig produkt. Og kanskje du har satt av litt tid til å selge produktene dine.

Hvem gjør jobben hvis du ikke kan

Men hei, er det ikke noe vi har glemt? Tør du tenke på hva som skjer den dagen du plutselig ikke blir i stand til å gjøre jobben din? Er det andre som tar over og gjør den for deg?

Kategorier
bedrift

Pass på at din likviditet er god nok

Likviditet betyr omtrent det samme som kontantstrøm, altså hvordan penger går ut og inn av kontoen din. Eller ut og inn i  lommeboka, om du vil.

Å komme i likviditetsskvis er slitsomt enten du er selvstendig næringsdrivende, driver et lite aksjeselskap eller har trøbbel med privatøkonomien. Da har du ikke penger til å betale det du skylder, eller til å kjøpe det du hadde tenkt å kjøpe.