Kategorier
bedrift

Enkeltpersonforetak og risiko en dårlig kombinasjon

Rekk opp handa hvis du kjenner igjen dette:

  • Du har startet opp din egen virksomhet som selvstendig næringsdrivende / enkeltpersonforetak (ENK) eller en annen type miniforetak, og vet hva du ønsker å tilby markedet.
  • Du arbeider gjerne lange dager for å skape et best mulig produkt.
  • Det er mye å forholde seg til: Du skal fylle ut de riktige skjemaene, ha kontroll på regnskapsføringa og bilagene, gjøre de riktige innkjøpene, svare på telefoner fra selgere.
  • Men først og fremst ønsker du å bruke tid på å levere et best mulig produkt. Og kanskje du har satt av litt tid til å selge produktene dine.

Hvem gjør jobben hvis du ikke kan

Men hei, er det ikke noe vi har glemt? Tør du tenke på hva som skjer den dagen du plutselig ikke blir i stand til å gjøre jobben din? Er det andre som tar over og gjør den for deg?

Spørsmålet er: Hvordan har du sikret deg mot det du skyver unna? Det som du ikke tror kan ramme deg, men som kan bli en realitet: At du blir ute av stand til å gjøre jobben din, at kundene forsvinner og du ikke har noe å leve av.

Jeg vet det selv, av egen erfaring: Det er vanskelig å sette av tid og energi til å sikre den økonomiske sida ved livet mens du er i ferd med å bygge opp et foretak, selv om det ”bare” er et enkeltpersonforetak.

Men du kan gjøre noe. Du kan sette i gang relativt enkle tiltak som sikrer deg i tilfelle det unevnelige skulle inntreffe. Oppfordringen er at du setter av noen timer til å reflektere over hvordan du er sikret hvis du skulle bli langvarig syk eller indisponert på annet vis.

Bygd opp rundt ansatte – ikke enkeltpersonforetak

For tro ikke at det norske velferdssamfunnet er bygd opp etter de selvstendig næringsdrivendes behov. Det er bygd opp rundt de ansatte. Lønnsmottakerne. De som har store fagorganisasjoner i ryggen, som har kjempet kampen i årtier for sine grupper.

Som selvstendig næringsdrivende står du ofte alene. Blir du syk kan det bety kroken på døra og personlig konkurs. Det er forståelig at det er skremmende å slippe til den tanken.