Kategorier
Regnskap

Lønnstaker i eget AS eller næringsdrivende – hva er det smarteste?

EGET FIRMA, ARBEID, LØNN, NÆRING, SKATT, AVGIFT: Ofte kan det være vanskelig å finne ut av om en utbetaling skal være lønnsinntekt eller næringsinntekt for mottakeren. Det er et helt sett av regler som avgjør dette.

Vurdering av grensen mellom næringsvirksomhet og arbeid for lønn/annen arbeidsgodtgjørelse utenfor virksomhet, går som oftest på spørsmål om aktiviteten drives for skattyterens egen regning og risiko.